Uproszczona upadłość konsumencka – nowelizacja przepisów.

Nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej stwarza szanse na szybsze ogłoszenie upadłości i uzyskanie ochrony przed wierzycielami.
Oddłużanie osób i firm - Kancelaria Antywindykacyjna

Kiedy można stosować tryb uproszczony?

Uproszczona upadłość konsumencka obowiązuje od 24 marca 2020 r. Dzięki nowelizacji postępowanie upadłościowe wobec konsumenta może toczyć się według zasad ogólnych (gdy dłużnik ma spory majątek lub znaczną liczbą wierzycieli) albo w trybie uproszczonym. 

W trybie uproszczonym wierzytelności zgłasza się bezpośrednio do syndyka, co stanowi zasadniczą zmianę w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów . Tryb uproszczony dotyczy przypadków, gdy dłużnik w ogóle nie ma majątku albo majątek ten nadaje się do szybkiej likwidacji. W innych wypadkach należy stosować “zwykły” tryb upadłości konsumenckiej. Innymi słowy, jeżeli nie posiadasz nieruchomości, albo znacznych ruchomości (kosztowności, drogie samochody itd.) możesz starać się o rozpoznanie Twojej sprawy w trybie uproszczonym.

Uproszczona upadłość konsumencka – jakie są zalety?

Obecnie zgłoszenia składane są do sądu, a następnie przekazywane syndykom, co w praktyce opóźnia sporządzenie listy wierzytelności przez doradcę restrukturyzacyjnego (syndyka).

W postępowaniu uproszczonym nie ma sędziego komisarza, a syndyk samodzielnie decyduje o sposobie likwidacji majątku upadłego. Jedynie w odniesieniu do nieruchomości (dom, mieszkanie) i innych składników przekraczających określoną wartość występuje syndyk. W trybie uproszczonym nie sporządza się listy wierzytelności ani planu podziału masy upadłości. Nie ma również obowiązku składania sprawozdań rachunkowych.

Po zakończeniu likwidacji majątku upadłego (o ile jakikolwiek majątek istniał) syndyk składa do sądu projekt planu spłaty wierzycieli. Ewentualnie wnosi o inny sposób ukończenia postępowania (np. umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty, odmowy ustalenia planu spłaty). Plan spłaty zawiera propozycję listy wierzycieli i podziału funduszy masy upadłości. 

Co to wszystko oznacza dla dłużnika?​

W sytuacji, gdy dłużnik nie ma majątku lub majątek ten jest skromny, możliwe jest skorzystanie z przyspieszonego trybu upadłości uproszczonej. Dzięki temu cała procedura toczy się szybciej przez co dłużnik szybciej uzyskuje ochronę przed wierzycielami oraz postępowaniami egzekucyjnymi. Jeżeli zatem zamierasz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, rozważ skorzystanie z trybu uproszczonego.

W przypadku wątpliwości, czy przysługuje Ci taka możliwość możesz skontaktować się z naszymi ekspertami poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio e-mail.

Jakub Mielcarek

Jakub Mielcarek

Radca prawny specjalizujący się w oddłużaniu i antywindykacji. Z powodzeniem reprezentuje klientów indywidualnych oraz firmy i spółki w ramach oddłużania i sporów z wierzycielami, restrukturyzacji jak i procesach upadłościowych.